Archiv článků - TRIANON, z.s.

Archiv článků

14. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

12 . 4 . 2017

14. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Dne 5. 4. 2017 se uskutečnil 14. ročník mezinárodní studentské konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi“. Konference se konala v aule Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Organizátorem konference jsou Trianon Č. Těšín a ZST Cieszyn, které každoročně konferenci organizují střídavě na české a polské straně. Smyslem konference je motivovat mladé lidi k vnímání stavu životního prostředí regionu a participace na hledání řešení problémů prostřednictvím obnovitelných a moderních energií. Cílem konference je podpořit orientaci mladých lidí na studium technických oborů, propojit toto studium s inovativním přístupem firem, aby tyto vytvářely pracovní příležitosti.

UKLIĎME ČESKO 2017

31 . 3 . 2017

UKLIĎME ČESKO 2017

Dne 24. března 2017 v dopoledních hodinách jsme se sešli v kolektivu 16 zaměstnanců TRIANON (z toho 13 zdravotně znevýhodněných) rozdělených do tří skupin v rámci akce Ukliďme Česko. Tento den byl využit k úklidu z důvodu odpojení elektrického proudu v ul. Na Horkách.

VYHLAŠUJEME 14. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

13 . 3 . 2017

VYHLAŠUJEME 14. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

I letos spolek TRIANON realizuje program Dni energie na Olši/Olzie, jehož součástí je mezinárodní výtvarná soutěž Ekoplakát. Kliknutím zde zobrazíte panel uvádějící podrobnější informace - pravidla soutěže, etapy a termíny, zveřejnění výsledků, organizátora a podporovatele soutěže. 

ZVEME VÁS NA 14. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKOU KONFERENCI

3 . 3 . 2017

ZVEME VÁS NA 14. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKOU KONFERENCI

Zveme vás na 14. mezinárodní konferenci studentů "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi" - společně proti smogu, společně za lepší ovzduší. Konference se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 9 hod. na Gymnáziu Josefa Božka na ul. Frýdecké v Českém Těšíně. Bližší informace najdete v přiložené pozvánce.

EKOHRANÍ V TRIANONU

20 . 2 . 2017

EKOHRANÍ V TRIANONU

Ekologie a záležitosti s ní spojené je jedno z témat, které nás stále zajímá a baví. V průběhu roku realizuje spolek TRIANON za podpory partnerů spoustu edukačních a osvětových aktivit věnujících se ochraně přírody, šetrnému hospodaření s materiály a podpoře využívání obnovitelných zdrojů energií. Více o našich aktivitách se dočtete ve zpracované ekobrožuře.

Jestli Vás naše nabídka zaujala, staňte se součástí ekohraní v letošním roce i Vy! Stačí jen pozorně sledovat aktuality na našem webu a zjistíte, co se chystá pro letošní rok!

V SVMC PŘI SPOLKU TRIANON JE STÁLE ŽIVO

31 . 1 . 2017

V SVMC PŘI SPOLKU TRIANON JE STÁLE ŽIVO

V lednu 2017 se uskutečnily dvě zajímavé akce, na které bychom chtěli v průběhu roku navázat. Kluci nejdříve vyrobili pod odborným vedením krmítka pro ptáčky. Výroba spočívala v kompletaci z dílů připravených doc. B. Horákem z VŠB. K ní bylo nutno použít některá elektrická zařízení, aby se kluci seznámili s obsluhou, ale i riziky nedodržování opatrnosti při manipulaci. V průběhu výroby se dozvěděli, proč zrovna taková konstrukce krmítka, kde jej vhodně umístit a co vůbec ptáčkům v zimě sypat do krmítka. Akce se zúčastnil partner spolku Trianon – fundacja Ludzie-Innowacje-Design z Bielska-Białej.

ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ELEKTROWIN

20 . 1 . 2017

ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ ELEKTROWIN

Po přípravách v roce 2016 jsme hned začátkem roku 2017 vstoupili do systému kolektivního sběru elektrozařízení. Smluvním partnerem je ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4. ELEKTROWIN a.s. je provozovatel kolektivního systému zapsaný v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP s evidenčním číslem KH001/05-ECZ.

PF 2017

23 . 12 . 2016

PF 2017

Děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2016 a přejeme příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví a štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů.

JEDNÁNÍ EXPERTŮ O NÍZKOUHLÍKOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

22 . 12 . 2016

JEDNÁNÍ EXPERTŮ O NÍZKOUHLÍKOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovní setkání expertní skupiny zorganizované v rámci projektu "Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí" s reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/ 0000048 se konalo dne 20. prosince 2016 na WSB (Wyższa Szkoła Biznesu) v Cieszynie.

SENIOR INTERNET EURO KLUB

19 . 12 . 2016

SENIOR INTERNET EURO KLUB

I ve školním roce 2016/17 organizuje spolek TRIANON tradiční Senior Internet Euro Klub. Samotný název kurzu napovídá, že je určen pro seniory z Českého Těšína a blízkého okolí, které láká internetová komunikace s lidmi ze všech koutů světa, ale zatím neví, jak na to. Někteří se však kurzu zúčastní i víckrát, aby si prohloubili znalosti práce s PC a internetem.

TRIANON OBDAROVAL HANDICAPOVANÉ ŽÁKY A STUDENTY

15 . 12 . 2016

TRIANON OBDAROVAL HANDICAPOVANÉ ŽÁKY A STUDENTY

Obdarování žáků nebo studentů z řad handicapovaných potřebným vybavením zavedl spolek Trianon jako výstup mezinárodní konference Bez bariér bez hranic®. Vhodný uchazeč je vybírán ve spolupráci se sociálními odbory měst, která finančně podpořila konferenci. Vhodnost daru se konzultuje s rodiči nebo pedagogy. Zakoupeným darem chceme ulehčit život obdarovaného a motivovat jej k překonávání obtíží a ke studiu. Tradičně před Vánoci odevzdal Trianon dary studentům a žákům v Českém Těšíně, Třinci, Karviné a Havířově.

VYDEJTE SE PO STOPÁCH POKLADŮ KRÁLE JANA

14 . 12 . 2016

VYDEJTE SE PO STOPÁCH POKLADŮ KRÁLE JANA

Občané Českého Těšína a okolí mají nyní unikátní příležitost interaktivním způsobem poznávat společnou středověkou historii Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Ve městě totiž probíhá část terénní hry „Vyšehradský poklad Krále Jana“ určená všem soutěživým jedincům, zvědavcům, milovníkům historie, ale i běžným turistům a návštěvníkům města.

PARTNERSTVÍ PRO NOVÉ TECHNOLOGIE V ENERGETICE

28 . 11 . 2016

PARTNERSTVÍ PRO NOVÉ TECHNOLOGIE V ENERGETICE

Dne 24. 11. 2016 se uskutečnil v sídle spolku Trianon v Českém Těšíně významný akt – podepsání smluv přeshraniční spolupráce.

Smlouvu podepsali Viliam Šuňal za TRIANON, z.s., Mgr. Bożena Cholewa za ZST Cieszyn a Inż. Grażyna Kohut za ZST Rybnik.

TÝDEN VĚDY

18 . 11 . 2016

TÝDEN VĚDY

V rámci Týdne vědy byly v Trianonu provedeny akce Kroužek kybernetiky za účasti VŠB TU a vyhodnocení soutěže znalostního kvízu PLASTOHRANÍ.

Trianon obdaroval dne 10. 11. 2016 technickou stolní hrou účastníky kroužku kybernetiky a 8. 11. 2016 studenty s nejlepšími znalostmi o plastech v rámci zahájení výstavy exponátů mezinárodní výtvarné soutěže Ekoplakát.

VYHODNOCENÍ 13. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

18 . 11 . 2016

VYHODNOCENÍ 13. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT

Dne 8. 11. 2016 byla v Českém Těšíně za účasti autorů exponátů přihlášených do 13. ročníku výtvarné soutěže EKOPLAKÁT zahájena stejnojmenná výstava v Galerii MOST spojená s předáním cen nejlepším autorům. Akce se zúčastnili žáci, studenti a pedagogové škol z regionu, starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček, ředitelka EZÚS TRITIA Mgr. Marta Sláviková a zástupci organizátora TRIANON, z.s.

Infopanel

14. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2016

26 . 10 . 2016

14. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2016

Dne 13. 10. 2016 se uskutečnila pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu 14. mezinárodní konference Bez bariér bez hranic®. Cílem konference bylo podpořit sociální podnikání s využitím zkušeností partnerů z ostatních krajů ČR, ale také z Polska, Slovenska.

TRIANON ROZŠÍŘÍ SVÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ!

24 . 10 . 2016

TRIANON ROZŠÍŘÍ SVÉ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ!

Spolek TRIANON uspěl ve výzvě č. 12 Integrovaného regionálního operačního programu a bude tak moci modernizovat své provozy "Separace pro recyklaci" a "Digitalizace a skartace dokumentů", rozšířit paletu nabízených služeb a vytvořit nová pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

TRIANON SE PODÍLEL NA VYTVOŘENÍ NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU!

24 . 10 . 2016

TRIANON SE PODÍLEL NA VYTVOŘENÍ NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU!

Spolek TRIANON byl partnerem projektu "Vyšehradský poklad krále Jana" zaměřeného na podporu cestovního ruchu a rozvoj potenciálu společného kulturního dědictví Česka, Polska, Slovenska i Maďarska související s vítězným tažením Krále Jana III. Sobieského v 18. stol. 

POZVÁNKA NA HAPPENING SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

12 . 10 . 2016

POZVÁNKA NA HAPPENING SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

Zveme Vás na happening sociálních podniků, který se uskuteční v pátek 14. 10. 2016 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Podrobné informace zobrazíte kliknutím na pozvánku.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK + PROGRAM KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

30 . 9 . 2016

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK + PROGRAM KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

V pátek 30. 9. 2016 jsme uzavřeli příjem přihlášek na 14. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® z důvodu naplnění kapacity sálu. Letošní konference proběhne ve čtvrtek 13. 10. 2016 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Tématem konference bude potenciál sociálního podnikání a inkluzivní vzdělávání, sborník konference je k dispozici zde.

EKOHRANÍ V TRIANONU POMALU VRCHOLÍ...

26 . 9 . 2016

EKOHRANÍ V TRIANONU POMALU VRCHOLÍ...

Tradiční ekologické aktivity realizované našim spolkem se blíží ke konci. Ještě můžete pár dnů hlasovat o nejlepší exponát v anketě mezinárodní soutěže Ekoplakát. Také pomalu rozjíždíme technický kroužek, přihlásit se do něj lze na emailu vis@ostrianon.cz nebo prostřednictvím návratky.

TRIANON JEDE!

26 . 9 . 2016

TRIANON JEDE!

Díky finanční pomoci Nadačního fondu Hyndai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha mohl spolek TRIANON v letošním roce dále rozvíjet a profesionalizovat své pracovní programy i zaměstnance.

HLASUJTE V ANKETĚ O NEJLEPŠÍ EKOPLAKÁT 2016

2 . 9 . 2016

HLASUJTE V ANKETĚ O NEJLEPŠÍ EKOPLAKÁT 2016

Přátelé, zde http://ekoplakat.blog.cz/1607/hlasujte-o-nejlepsi-ekoplakat-2016 máte nyní možnost hlasovat v anketě o nejlepší exponát v rámci 13. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol z Česka, Polska i Slovenska. Zájemci mohou své výtvory zasílat do konce května, s podmínkou minimální velikosti ekoplakátu A2. Fantazii se ale meze nekladou a kromě plakátů je možné přihlásit i jiný exponát s ekologickou tématikou.

PŘÍPRAVY NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2016 VRCHOLÍ

12 . 8 . 2016

PŘÍPRAVY NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2016 VRCHOLÍ

14. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® letos netradičně proběhne na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě ve dnech 13. 10. - 14. 10. 2016. První den na konferenci vystoupí osobnosti se svými příspěvky mimo jiné i na téma sociální podnikání. Druhý den proběhne happening sociálních podniků Moravskoslezského kraje, v jehož průběhu podniky představí své produkty a služby účastníkům konference.

EKO HAPPENING 2016 - TRIANON PLNÝ ENERGIE

3 . 8 . 2016

EKO HAPPENING 2016 - TRIANON PLNÝ ENERGIE

Dne 29. 7. 2016 ve 13 hod. zahájil V. Šuňal v prostorách TRIANON, z.s. v Českém Těšíně tradiční XIII. ročník EKO happeningu. Happening je organizován jako součást posledního dne letní studentské praxe v Trianonu. Za krásného letního počasí se happeningu zúčastnili zástupci KÚ MSK, MAS Opavsko, Svazu obcí Slezská brána, Krajské energetické agentury MSK, ČEZ, NF Hyundai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, Lázní Darkov Karviná, Nadace Ludzie-Innowacje-Design z Bielsko-Biała, zájemci z TŽ, a.s., OPF, partneři Trianon VŠB-TU Ostrava a UNITERM, sp. z o.o.

UKONČENÍ TECHNICKÉHO KROUŽKU 2015/16

10 . 6 . 2016

UKONČENÍ TECHNICKÉHO KROUŽKU 2015/16

Od roku 2014 organizuje Trianon ve spolupráci s FEI VŠB-TUO zájmové kroužky pro děti a mládež z Českého Těšína a okolí. Kroužky vedou lektoři z Českého Těšína, kteří jsou současně studenty nebo absolventy VŠB-TU Ostrava. Každoročně je připravena organizace a jsou nabízeny aktivity technického, kybernetického a přírodovědného kroužku. Mimo tyto byly v letošním školním roce organizovány aktivity jako „Postav si budku pro čmeláky“ nebo „Burza fazolí“.

MEZINÁRODNÍ BURZA FAZOLÍ

6 . 5 . 2016

MEZINÁRODNÍ BURZA FAZOLÍ

Málokdo ví, že rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen „Mezinárodním rokem luštěnin" s cílem zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství.

DIGITALIZACE A SKARTACE? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

5 . 5 . 2016

DIGITALIZACE A SKARTACE? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Ve spolku Trianon se v dubnu 2016 konalo oficiální zahájení činnosti pracoviště „Digitalizace a skartace" za přítomnosti zástupců Moravskoslezského kraje Vlastislava Kuchaře, PaedDr. a Mgr. Radima Fryče, Ing. Barbary Lancové z PR oddělení Třineckých železáren, a.s., ředitelky Regionální knihovny Karviná PhDr. Haliny Molinové, zástupkyně Městské knihovny Český Těšín a regionální televize Polar.

WORKSHOP NA PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

2 . 5 . 2016

WORKSHOP NA PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2016 jsme připravili workshopy v provozu Separace pro recyklaci pro dvě třídy ze ZŠ Pod Zvonek v Českém Těšíně za účelem podpory technického vzdělávání dětí a mládeže v regionu. Celkem 42 žáků pod dohledem zdravotně znevýhodněných zaměstnanců spolku Trianon absolvovalo pestré manuální činnosti. Demontovali elektronická a elektrická zařízení jako rozvaděče, měřicí přístroje, zdroje a počítače.

13. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

25 . 4 . 2016

13. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Dne 15. 4. 2016 se uskutečnila 13. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi".
K tématu budoucnosti energetiky se studenti setkávají od roku 2003 střídavě v Českém Těšíně a v Cieszynie v rámci aktivit Dni energie na Olši/Olzie.

UKLIDILI JSME ČESKO

22 . 4 . 2016

UKLIDILI JSME ČESKO

Do akce „Ukliďme Česko" jsme se zapojili dne 4. 4. 2016. Celkem 22 zaměstnanců Trianonu vyčistilo lesík a park poblíž ulice Na Horkách od odpadků. Nechápavě jsme přemýšleli nad úrovní některých spoluobčanů, kteří v lese odhodí vše nepotřebné, přitom se nedaleko nachází sběrný dvůr!

WORKSHOP VÝROBA DOMEČKŮ PRO ČMELÁKY

21 . 3 . 2016

WORKSHOP VÝROBA DOMEČKŮ PRO ČMELÁKY

Dne 18. 3. 2016 zorganizovali TRIANON, z.s. a VŠB-TU Ostrava v prostorách Společného výzkumného a monitorovacího centra (SVMC) v Českém Těšíně akci pro děti a rodiče „Vyrob si domek pro čmeláky". Téměř 50 zájemců nejdříve zhlédlo prezentaci doc. Ing. B. Horáka, Ph.D. z VŠB-TU Ostrava o hospodářském významu čmeláků v přírodě a jejich rozdílném způsobu života od včel.

TRIANON PARTNEREM PROJEKTU

16 . 3 . 2016

TRIANON PARTNEREM PROJEKTU "TOURISM FOR ALL"

V letošním roce se bude spolek TRIANON společně s vedoucím partnerem projektu ESÚS TRITIA a ostatními partnery z Česka, Polska, Slovenska i Maďarska spolupodílet na realizaci projektu "Tourism for all" podpořeného z Mezinárodního Vyšehradského fondu.

ZVEME VÁS NA WORKSHOP ČMELÁCI V PŘÍRODĚ

3 . 3 . 2016

ZVEME VÁS NA WORKSHOP ČMELÁCI V PŘÍRODĚ

Workshop proběhne 18. 3. 2016 od 17 do 19 hod. v prostorách SVMC na ul. Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín. Obsahem akce je krátká přednáška VŠB TU Ostrava, po které bude následovat výroba domečků pro čmeláky.
Počet účastníků je limitován prostory a materiálem k výrobě. Účast potvrďte ve vlastním zájmu co nejdříve.

Pozvánku zobrazíte kliknutím zde.

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2016 - AKTIVITY

25 . 2 . 2016

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2016 - AKTIVITY

Letos proběhnou tyto aktivity projektu Dni energie na Olši/Olzie 2016: • Nejen Den Země - literární, tvůrčí a výtvarná mezinárodní soutěž mládeže • XIII. mezinárodní studentská konference v aule ZST v Cieszynie • Den otevřených dveří ve spolku TRIANON • Letní studentská praxe • Napájeni sluncem - Happening v Trianonu • Soutěž keramických dílen na výrobu Keramické EKO ceny pro nejaktivnější školu • Soutěže studentů „Nejoriginálnější pohon vozidel šetrný k přírodě" • Mezinárodní workshop "Ekologie bez hranic"

Dni energie na Olši/Olzie 2016

ZVEME VÁS NA 13. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKOU KONFERENCI

23 . 2 . 2016

ZVEME VÁS NA 13. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKOU KONFERENCI

Zveme Vás na XIII. mezinárodní studentskou konferenci "OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI", která se uskuteční dne 15. 4. 2016 v 9,00 hod. v aule Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, ul. Frysztacka 48 (http://zst.cieszyn.pl). Pozvánku zobrazíte kliknutím zde.

Konferenci organizuje Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie ve spolupráci s:

 • TRIANONEM, z.s. Český Těšín
 • Městem Český Těšín
 • Energetykou Cieszyńskou, Sp. z o.o.
 • Gymnáziem Český Těšín, p.o.
 • Fundacjou Możesz Wiedzieć Więcej
PF 2016

16 . 12 . 2015

PF 2016

Vánoce plné pohody, lásky a klidu,

v novém roce hodně štěstí a pevné zdraví,

mnoho osobních a pracovních úspěchů

přeje TRIANON, z.s.

PF 2016

DĚKUJEME ZA PODPORU EKOAKTIVIT 2015!

8 . 12 . 2015

DĚKUJEME ZA PODPORU EKOAKTIVIT 2015!

Děkujeme všem partnerům za podporu ekologických aktivit spadajících do zastřešujícího projektu Dni energie na Olši/Olzie 2015! Letos se uskutečnily následující ekoaktivity: mezinárodní studentská konference "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi", den otevřených dveří, výtvarná soutěž Ekoplakát, letní studentská brigáda, diskusní panel "Koncepce energetické bezpečnosti měst a regionů" a ekohappening. Tyto ekoaktivity byly završeny ekoworkshopem, kde proběhlo předání cen těm nejlepším v ekoaktivitách.

 

12. EKOWORKSHOP - ZAVRŠENÍ EKOAKTIVIT 2015

2 . 12 . 2015

12. EKOWORKSHOP - ZAVRŠENÍ EKOAKTIVIT 2015

V Trianonu se na konci listopadu hodnotily výsledky tradičních aktivit programu Dni energie na Olši/Olzie. Hodnocení proběhlo při příležitosti konání 12. Ekoworkshopu, kterého se zúčastnili mimo jiné i starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček, Mgr. Bc. Jana Harmanová z Krajského úřadu MSK, učitelé zapojených základních a středních škol z regionu a další zájemci. Účastníci zhodnotili podíl na propagaci zavádění alternativních energií ve smyslu energetické nezávislosti a zavádění smart systémů do infrastruktury obcí.

NEJEN FINANČNÍ INJEKCE PRO ROZJEZD DIGITALIZACE A SKARTACE

13 . 11 . 2015

NEJEN FINANČNÍ INJEKCE PRO ROZJEZD DIGITALIZACE A SKARTACE

V prvním kole akceleračního programu vybrala odborná komise projekt Digitalizace a skartace mezi 5 projektů postupujících do dalšího kola. Tímto jsme získali finanční prémii a další potřebnou pomoc a zkušenosti při vývoji naší služby. Projekt získal podporu v programu Impact First, který pořádá síť Impact Hub a Česká spořitelna.

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI SENIOR INTERNET EURO KLUBU

3 . 11 . 2015

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI SENIOR INTERNET EURO KLUBU

Senior Internet Euro Klub (SIEK) opět zahajuje svou činnost ve čtvrtek 5. 11. 2015 ve 14,45 hod. na gymnáziu v Českém Těšíně na ul. Frýdecká. Akci podporuje město Český Těšín.

Fotogalerii a další informace o SIEK naleznete zde.

ROZJÍŽDÍME TECHNICKÝ KROUŽEK!

27 . 10 . 2015

ROZJÍŽDÍME TECHNICKÝ KROUŽEK!

Otevíráme technický kroužek v nově vybudovaném Společném výzkumném a monitorovacím centru (SVMC) TRIANON - VŠB TU! Jste studenty ZŠ a SŠ? Zajímáte se o techniku? Baví vás počítače a moderní technologie? Chcete proniknout do tajů robotiky, konstrukce strojů či programování? Pak je technický kroužek to pravé pro vás!

PODPOŘTE NÁS PŘES GIVT.CZ

19 . 10 . 2015

PODPOŘTE NÁS PŘES GIVT.CZ

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a GIVT.cz z vašeho nákupu zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.

Zvolte si svůj oblíbený sportovní klub, kulturní organizaci, charitu nebo zájmovou skupinu. Vyberte si na stránkách GIVT.cz internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené neziskové organizace!

HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT!

8 . 10 . 2015

HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT!

Náš projekt "Digitalizace knih - šance pro ženy s handicapem!", se kterým jsme se přihlásili do letošního ročníku programu PRAZDROJ LIDEM, byl Grantovou komisí vybrán a byla mu přidělena finanční podpora. Programu Prazdoj lidem děkujeme! Jak vyplývá i z názvu projektu, konkrétně se jedná o nákup knižního skeneru, kterým chceme rozšířit pracoviště Digitalizace a skartace.

KONFERENCE BEZ BARIÉR - BEZ HRANIC® 2015

7 . 10 . 2015

KONFERENCE BEZ BARIÉR - BEZ HRANIC® 2015

Upevnit a dále rozšířit partnerské vazby mezi těmi, kteří se pokouší o integraci osob se zdravotním postižením, bylo hlavním cílem třináctého ročníku mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®, kterou pořádala českotěšínská organizace TRIANON 1. a 2. října v Karviné. Zástupci neziskových organizací, vědecko-vzdělávacích institucí, firem a organizací státní správy a samosprávy si vyměnili zkušenosti, upozornili na úskalí a hledali cesty, jak dále zefektivnit začleňování osob se zdravotním postižením do pracovního procesu a většinové společnosti, aby se staly její plnohodnotnou součástí.

POZVÁNKA NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2015

3 . 9 . 2015

POZVÁNKA NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2015

Zveme Vás na 13. mezinárodní konferenci BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® 2015, jejímž hlavním tématem je "Partnerstvím k integraci osob se zdravotním postižením". Konference se koná pod záštitou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a uskuteční se 1. 10. 2015 v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a.s. a 2. 10. 2015 v menší pracovní sestavě na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné.

Sborník konference

Program konference

ZVEME VÁS NA EKOWORKSHOP

2 . 9 . 2015

ZVEME VÁS NA EKOWORKSHOP

Ekoworkshop se koná ve středu 23. 9. 2015 a je jedním z aktivit projektu "Technika je hra!". Uskuteční se zde prezentace již proběhlých ekologických aktivit organizovaných spolkem TRIANON a především propagace technického kroužku, který probíhá ve Společném výzkumném a monitorovacím centru pod taktovkou doktorandů z fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. A nezůstane jen u toho, k technickému kroužku přibydou další.

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT 2015

1 . 9 . 2015

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EKOPLAKÁT 2015

Nejen zaměstnanci a návštěvy spolku TRIANON, ale i studenti ze škol v regionu hodnotili ekoplakáty a vybírali ty nejpovedenější. Komise vybírala nejen na základě celkového dojmu ekoplakátů, ale hodnotila také techniku zpracování a ekologický motiv. Vítězné ekoplakáty tak získaly první místa zaslouženě.

DISKUSNÍ PANEL A EKOHAPPENING

6 . 8 . 2015

DISKUSNÍ PANEL A EKOHAPPENING

Dne 31. 7. 2015 se uskutečnil v prostorách Trianonu v Českém Těšíně 9. diskusní panel a EKOhappening na téma Koncepce energetické bezpečnosti domů, obcí, měst a regionů.

TRIANON DAL OPĚT ŠANCI MÍSTNÍM STUDENTŮM!

31 . 7 . 2015

TRIANON DAL OPĚT ŠANCI MÍSTNÍM STUDENTŮM!

Léto je v plném proudu a vybraní studenti středních škol z Českého Těšína i Cieszyna dostali možnost zúčastnit se placené studentské brigády v našem spolku. I letos se museli poprat s řadou nelehkých úkolů při separaci plastů či vysloužilé elektroniky.

DISKUSNÍ PANEL

27 . 7 . 2015

DISKUSNÍ PANEL "ENERGETICKÁ BEZPEČNOST BUDOV, OBCÍ, MĚST A REGIONŮ"

Dovolujeme si pozvat zájemce na EKO happening a Diskusní panel - ENERGETICKÁ BEZPEČNOST - NAPÁJENI SLUNCEM konaný dne 31. 7. 2015 v rámci aktivit Dni energie na Olši/Olzie. Pozvánku na Diskusní panel zobrazíte kliknutím zde.

HLASUJTE V ANKETĚ O NEJLEPŠÍ EKOPLAKÁT

17 . 7 . 2015

HLASUJTE V ANKETĚ O NEJLEPŠÍ EKOPLAKÁT

>>> Pokud se na stránce nezobrazí anketa, je třeba dole vpravo kliknout na odkaz "Počet komentářu" a anketa se rozbalí, případně lze ohodnotit ekoplakáty vložením komentáře.<<<

Mezinárodní výtvarná soutěž EKOPLAKÁT je součástí projektu DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE. O výhercích hlasujte zde dole v anketě. Autoři prvních pěti ekoplakátů budou oceněni věcnými dary. Hodnoťte kromě celkového dojmu i náročnost zpracování ekoplakátů a zda ekoplakát odpovídá zadání soutěže (ekologický motiv). Hlasování ekoplakátů bude ukončeno 31. 8. 2015 v 13,30 hod.

PŘÍPRAVY 13. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® JSOU V PLNÉM PROUDU

16 . 6 . 2015

PŘÍPRAVY 13. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® JSOU V PLNÉM PROUDU

Přípravy 13. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC® jsou v plném proudu. Konference se uskuteční ve dnech 1. 10. 2015 v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a.s. a 2. 10. 2015 na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Pro letošní konferenci bylo zvoleno téma "Partnerstvím k integraci osob se zdravotním postižením".

TRIANON ZÍSKAL CENU NADACE OKD 2014

15 . 6 . 2015

TRIANON ZÍSKAL CENU NADACE OKD 2014

Dne 23. května 2015 převzal předseda spolku TRIANON Viliam Šuňal cenu Nadace OKD 2014 za projekt s názvem "Trianon jede!" v programu Pro zdraví. Ceny Nadace OKD se předávaly v Kompresorovně šachty Anselm společnosti OKD, a.s.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TRIANONU

12 . 6 . 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TRIANONU

U příležitosti Světového dne životního prostředí se dne 5. 6. a 12. 6. 2015 již tradičně 10 let koná den otevřených dveří TRIANON. Tentokrát akce byla zaměřena na prezentace aktivit Společného výzkumného a monitorovacího centra (SVMC) TRIANON - VŠB-TU.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ EKOPLAKÁT 2015

5 . 5 . 2015

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ EKOPLAKÁT 2015

EKOPLAKÁT - mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů Polska, Slovenska a České republiky do 18 let

 

Podmínky:

 • Výtvarné zpracování - ekologický motiv exponátu
 • Nejmenší formát exponátu A2 je podmínkou
 • Exponát předložit do soutěže řádně označený (název exponátu - autor - třída - škola) na druhé straně plakátu
 • Odevzdání exponátu v termínu národnímu koordinátorovi
 • Nedodržení minimálního formátu exponátu je důvod k nezařazení do soutěže!!!
SPOLEČNÉ MONITOROVACÍ A VÝZKUMNÉ CENTRUM

30 . 4 . 2015

SPOLEČNÉ MONITOROVACÍ A VÝZKUMNÉ CENTRUM

Na konci roku 2014 bylo ve spolku TRIANON vybudováno v mimořádně krátkém čase Společné výzkumné a monitorovací centrum (SVMC) nových technologií a materiálů v energetice TRIANON, z.s. a VŠB-TU Ostrava.

12. STUDENTSKÁ KONFERENCE OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI

24 . 4 . 2015

12. STUDENTSKÁ KONFERENCE OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI

Dne 22. 4. 2015 se v aule Gymnázia Český Těšín uskutečnila 12. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi 2015". Na úvod konference přivítal účastníky ředitel Gymnázia Český Těšín RNDr. T. Hudec a zvýraznil význam tématiky, kterou se konference zabývá, nejen v kontextu kvality ovzduší regionu.

POZVÁNKA NA STUDENTSKOU KONFERENCI

23 . 3 . 2015

POZVÁNKA NA STUDENTSKOU KONFERENCI

Zveme vás na 12. mezinárodní studentskou konferenci "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi", která se uskuteční dne 22. 4. 2015 v 9,00 hod. v aule Gymnázia Český Těšín. Pozvánku zobrazíte kliknutím zde.

EKOLOGIE BEZ HRANIC

11 . 3 . 2015

EKOLOGIE BEZ HRANIC

SAŽP pobočka Žilina spolu s hlavním přeshraničním partnerem spolkem TRIANON z Českého Těšína implementují projekt "Propojení území v příhraničním regionu prostřednictvím ekologických sítí", který je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká Republika "SPOLEČNĚ BEZ HRANIC".

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU SVMC

2 . 3 . 2015

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU SVMC

TRIANON, z.s. v Českém Těšíně a VŠB-TU Ostrava zahájili dne 26. 2. 2015 oficiální provoz Společného výzkumného a monitorovacího centra (SVMC) nových technologií a materiálů v energetice. Je to výsledek dlouhodobé spolupráce, vzorový příklad propojení vědecké instituce, podnikatelského sektoru, neziskové organizace a municipalit.

DEBATA V SENIOR INTERNET EURO KLUBU

27 . 2 . 2015

DEBATA V SENIOR INTERNET EURO KLUBU

Na jednom z únorových počítačových kurzů, kde se senioři seznamují se světem internetu pod dohledem studentů gymnázia na Frýdecké ulici, nás navštívili zástupci Městské policie.

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2015

20 . 2 . 2015

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2015

Kliknutím na aktivní odkaz zobrazíte přehled environmentálních aktivit, jejich popis a termíny konání v rámci projektu Dni energie na Olši/Olzie.

OBDAROVÁNÍ HENDIKEPOVANÝCH MLADÝCH LIDÍ V MSK

12 . 2 . 2015

OBDAROVÁNÍ HENDIKEPOVANÝCH MLADÝCH LIDÍ V MSK

Jedním z tradičních výstupů mezinárodních konferencí BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®, které spolek TRIANON každoročně se svými partnery pořádá, je obdarování zdravotně znevýhodněných dětí.

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ NAPÁJENI SLUNCEM

14 . 1 . 2015

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ NAPÁJENI SLUNCEM

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pořádá v pátek 30. 1. 2015 soutěž Napájeni Sluncem. Soutěž je zaměřena především na středoškolskou mládež technicky orientovaných studijních oborů a gymnázií. Pozvánku zobrazíte kliknutím zde.

PF 2015

17 . 12 . 2014

PF 2015

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví a štěstí, mnoho pracovních i osobních úspěchů přeje TRIANON.

SENIOŘI A INTERNET

16 . 12 . 2014

SENIOŘI A INTERNET

Program Senior Internet Euro Klub slaví v letošním roce kulatiny.
Spolek TRIANON ve spolupráci s Domovem pro seniory v Českém Těšíně před 10 lety odstartoval program pro seniory, ve kterém se senioři s velkým zájmem oddávají „surfování" po internetu pod odborným vedením lektorů - studentů gymnázia na Frýdecké ulici.

WORKSHOP PREPOJENIE ÚZEMÍ V PRIHRANIČNOM REGIÓNE PROSTREDNÍCTVOM EKO SIETÍ

5 . 12 . 2014

WORKSHOP PREPOJENIE ÚZEMÍ V PRIHRANIČNOM REGIÓNE PROSTREDNÍCTVOM EKO SIETÍ

Dne 26. 11. 2014 v 10,00 hod. v Domu PZKO v Mostech u Jablunkova se uskutečnil workshop slovensko-českého projektu „Prepojenie území v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických sietí", kterého cíli jsou:
1. zachování specifičnosti životního a přírodního prostředí přeshraničního regionu prostřednictvím ekologické sítě,
2. zvýšení motivace cílových skupin v oblasti životního prostředí a zlepšení ekologického povědomí obyvatelstva.

VĚDA NÁS BAVÍ

20 . 11 . 2014

VĚDA NÁS BAVÍ

Dne 13. 11. 2014 byla za přítomnosti partnerů a prvních účastníků technického kroužku zahájena činnost Společného výzkumného a monitorovacího centra (SVMC) TRIANON, z.s. - VŠB-TU Ostrava. Vybraní žáci ZŠ a studenti SŠ se v technickém kroužku seznámí se základy kybernetiky, robotiky a automatických systémů řízení pod vedením doktorandů z VŠB-TU.

REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉ DÍLNY

4 . 11 . 2014

REKONSTRUKCE CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Chráněná dílna ve spolku Trianon byla roztroušena do více místností. Rekonstrukcí tak došlo ke zvětšení dílny, čímž se zlepší logistika pracovního procesu stávajícího programu Separace pro recyklaci (třídění elektroodpadu).

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2014

10 . 10 . 2014

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2014

Ve dnech 2. 10.-3. 10. 2014 se v Karviné uskutečnila 12. mezinárodní konference Bez Bariér Bez Hranic® k pracovní integraci osob se zdravotním postižením. Místem konání byly Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, kde se konala Valná hromada Klastru SINEC na podporu sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji.

> Sborník konference

OTEVÍRÁME TECHNICKÝ KROUŽEK VE VÝZKUMNÉM CENTRU

1 . 10 . 2014

OTEVÍRÁME TECHNICKÝ KROUŽEK VE VÝZKUMNÉM CENTRU

Od října otevíráme technický kroužek v nově vybudovaném Společném výzkumném centru TRIANON - VŠB-TU, který se nachází v sídle našeho spolku. Technický kroužek je určen žákům ZŠ a studentům SŠ, kteří se zajímají o počítače, robotiku, konstrukce strojů a programování. Více informací naleznete zde.

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ CESTOVÁNÍ NEJEN OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

30 . 9 . 2014

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ CESTOVÁNÍ NEJEN OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V rámci projektu Cestování bez bariér vznikla studie pojednávající o přístupném cestovním ruchu, tip na výlet a informační karty, ze kterých se lze dozvědět více o vybraných turistických atraktivitách z hlediska přístupnosti - Blatnický hrad, lázeňská trasa v Turčianských Teplicích, múzeum Karola Plicku a múzeum slovenskej dediny.

POZVÁNKA NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®

23 . 9 . 2014

POZVÁNKA NA KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®

Zveme Vás na 12. mezinárodní konferenci Bez Bariér Bez Hranic® 2014, která se bude konat 2. 10. 2014 v prostorách Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, a.s. a 3. 10. 2014 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Prosíme o potvrzení účasti do 25. 9. 2014. Více informací naleznete v pozvánce.

DOBROVOLNICKÝ DEN TŽ, A.S.

23 . 9 . 2014

DOBROVOLNICKÝ DEN TŽ, A.S.

V rámci firemního dobrovolnického dne Třineckých železáren, a.s., který se konal dne 19. 9. 2014, se skupinka pracovníků pustila do mytí oken, třídila plastový odpad s našimi zaměstnanci a vymalovala místnost v nově vybudovaném Společném výzkumném centru Trianon - VŠB-TU.

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

9 . 9 . 2014

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

18. září 2014 se v kulturním středisku v Martině uskuteční závěrečný workshop česko-slovenského projektu "Cestování bez bariér". Organizátory jsou občanská sdružení TRIANON SK z Martina a TRIANON z Českého Těšína, které je nositelem stejnojmenného projektu.

POZVÁNKA NA WORKSHOP CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

9 . 9 . 2014

POZVÁNKA NA WORKSHOP CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Zveme Vás na závěrečný workshop Cestování bez bariér, který se bude konat dne 18. 9. 2014 v 10 hod. v kulturním středisku Martin - Priekopa na Slovensku.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ EKOPLAKÁT 2014

5 . 8 . 2014

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ EKOPLAKÁT 2014

OS TRIANON Český Těšín a OZ TRIANON SK z Martina ve spolupráci s CEGI a dalšími partnery v rámci programu cezhraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 realizují projekt DNI ENERGIE. Jeho součástí byla mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů - EKOPLAGÁT 2014. Regionální kola se konala a byla vyhodnocena v Českém Těšíně, Martine a v Jastrzębiu-Zdroj.

STUDENTI NA LETNÍ PRAXI V TRIANONU

23 . 7 . 2014

STUDENTI NA LETNÍ PRAXI V TRIANONU

Studenti ze středních škol z Česka a Polska separují elektroniku a jednodruhové plasty v chráněných dílnách ve spolupráci s našimi zdravotně postiženými zaměstnanci. Osm studentů kromě manuální práce absolvuje dvě tzv. projektová odpoledne, během nichž se seznámí s tím, jak napsat projektovou žádost a jak se alespoň trochu orientovat v projektových výzvách či jednoduchých grantech.

EKOHAPPENING 2014

30 . 6 . 2014

EKOHAPPENING 2014

Dne 27. 6. 2014 se uskutečnil na náměstí ČSA v Českém Těšíně za slunečného počasí ekohappening - Výstava Dni energie CZ.

Jedná se o aktivitu slovensko-českého projektu DNI ENERGIE, která navazuje na již uskutečněné aktivity:

 • Podujatie DNI ENERGIE na Slovensku 5. 6.-7. 6. 2014
 • EKOPLAKÁT - mezinárodní výtvarná soutěž žáků (bude ukončena vyhodnocením v měsíci červenci)
 • Informační kampaň k ochraně životního prostředí
 • 8. diskusní panel ke koncepci energetické bezpečnosti měst a regionu v Českém Těšíně
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V TRIANONU

24 . 6 . 2014

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V TRIANONU

Dne 20. 6. 2014 navštívil Občanské sdružení - TRIANON v Českém Těšíně hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák.
Pan hejtman se zajímal o celkovou situaci a činnost sdružení, které obdrželo Čestné uznání a Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Předseda sdružení seznámil pana hejtmana se strukturou triád pilotního programu Bez Bariér - Bez Hranic®, který je úspěšně realizován od roku 2003.

DNI ENERGIE V MARTINĚ (SK)

12 . 6 . 2014

DNI ENERGIE V MARTINĚ (SK)

Martinské Občianske združenie TRIANON SK a OS TRIANON Český Těšín v rámci realizácie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013, uskutočnili v dňoch 5. až 7. júna DNI ENERGIE. Toto podujatie sa realizovalo v rámci rovnomenného mikroprojektu. Mikroprojekt Dni energie je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov fondu mikroprojektov, spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ VÝSTAVY EKOPLAKÁTŮ

2 . 6 . 2014

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ VÝSTAVY EKOPLAKÁTŮ

Prezentace práce dětí a mládeže ze základních a středních škol v regionu
Výstava bude otevřena dne 5. 6. 2014 v 10,00 hod. v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.

8. DISKUSNÍ PANEL - KONCEPCE ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI MĚST A REGIONŮ

22 . 5 . 2014

8. DISKUSNÍ PANEL - KONCEPCE ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI MĚST A REGIONŮ

Dne 21. 5. 2014 se na městském úřadu v Českém Těšíně uskutečnil 8. diskusní panel ke koncepci energetické bezpečnosti měst a regionů. Diskusní panel zorganizovalo občanské sdružení - Trianon Český Těšín. Předseda sdružení Viliam Šuňal společně s Bożenou Cholewou, dyrektorkou ZST z Cieszyna, shrnuli dosavadní aktivity 11. ročníku Dni energie na Olši/Olzie, jejichž součástí je diskusní panel. Účastníky přivítal starosta města Český Těšín Vít Slováček.

SENIOR INTERNET EURO KLUB 2013-2014

5 . 5 . 2014

SENIOR INTERNET EURO KLUB 2013-2014

Díky finanční podpoře města Český Těšín se v letošním seniorském školním roce 2013-2014 českotěšínští senioři pravidelně setkávali u počítačů a notebooků se studenty gymnázia na Frýdecké ulici v programu Senior Internet Euro Klub (SIEK).

Z PŘÍSPĚVKU OD VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE O. HAVLOVÉ JSME ZAKOUPILI INFRAZÁŘIČE DO CHD

5 . 5 . 2014

Z PŘÍSPĚVKU OD VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACE O. HAVLOVÉ JSME ZAKOUPILI INFRAZÁŘIČE DO CHD

Chceme nadále modernizovat a zlepšovat pracovní prostředí v chráněné dílně, kde zaměstnáváme 16 zaměstnanců se zdravotním postižením. Naši zaměstnanci pracují ve velkém prostoru haly, kde je obtížné docílit stabilní teploty při třídění materiálu.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O POPULARIZÁCII A MOŽNOSTIACH PREDAJA MIESTNYCH PRODUKTOV

25 . 4 . 2014

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O POPULARIZÁCII A MOŽNOSTIACH PREDAJA MIESTNYCH PRODUKTOV

V rámci úspešného projektu, ktorý získalo EZÚS Ister-Granum z Visegrádskeho fondu, sa v Ostrihome a v regióne, 8. a 9. apríla uskutočnilo dvojdňové podujatie v spolupráci s poľskými, českými a slovenskými partnerskými organizáciami. Za ČR je partnerom projektu OS TRIANON Český Těšín.

ŽÁCI NAVŠTÍVILI OS TRIANON V RÁMCI WORKSHOPU

17 . 4 . 2014

ŽÁCI NAVŠTÍVILI OS TRIANON V RÁMCI WORKSHOPU

Na 30 žáků 9. tříd ZŠ Pod Zvonek navštívilo 16. 4. 2014 OS TRIANON za účelem seznámení s provozem Separace pro recyklaci. Nešlo pouze o exkurzi, i když V. Šuňal žáky seznámil nejdříve s činností celého sdružení v rámci triád pilotního programu Bez Bariér Bez Hranic®.

11. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

14 . 4 . 2014

11. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Dne 10. 4. 2014 organizoval Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie a Občanské sdružení - TRIANON Český Těšín 11. mezinárodní studentskou konferenci "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi". Konference je jednou z aktivit programu Dni energie na Olši/Olzie.

CENA HEJTMANA KRAJE

11 . 4 . 2014

CENA HEJTMANA KRAJE

Dne 10. dubna 2014 jsme získali Čestné uznání v kategorii "Organizace veřejného sektoru" a Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013 za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.

WORKSHOP STUDY TOUR - CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

3 . 4 . 2014

WORKSHOP STUDY TOUR - CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Ve dnech 27. 3.-28. 3. 2014 se uskutečnila aktivita č. 2 Study Tour projektu Cestování bez bariér v Beskydech. Aktivitu organizovalo občanské sdružení TRIANON Český Těšín, které je nositelem projektu.

PŘÍSPĚVEK OD NADACE ČEZ NA DÍLENSKÉ STOLY A ŽIDLE

28 . 3 . 2014

PŘÍSPĚVEK OD NADACE ČEZ NA DÍLENSKÉ STOLY A ŽIDLE

V naší chráněné dílně v současné době pracuje 15 zdravotně postižených zaměstnanců ve výrobním programu Separace pro recyklaci, v jehož rámci dochází k ekologické likvidaci elektronického odpadu a k drcení jednodruhových plastů. V loňském roce jsme dokončili rozsáhlou modernizaci chráněné dílny.

POZVÁNKA NA STUDY TOUR

14 . 3 . 2014

POZVÁNKA NA STUDY TOUR

Pozvání na study tour k procesu mapování přístupnosti turistických atraktivit

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na prezentaci metodiky mapování přístupnosti turistických atraktivit spojenou s praktickou ukázkou v terénu. Jedná se o metodiku vytvořenou společností KAZUIST pro projekt Moravskoslezského klastru cestovního ruchu „Cestovní ruch bez bariér".

11. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE

5 . 3 . 2014

11. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE

Vážení přátelé,
občanské sdružení - TRIANON společně s partnery organizuje 11. ročník Dní energie na Olši/Olzie 2014.

POZVÁNKA NA 11. ROČNÍK STUDENTSKÉ KONFERENCE

5 . 3 . 2014

POZVÁNKA NA 11. ROČNÍK STUDENTSKÉ KONFERENCE "OBNOVITELNÉ ENERGIE V TEORII A PRAXI"

Zveme vás na 11. ročník mezinárodní studentské konference "Obnovitelné energie v teorii a praxi". Pro více informací klikněte zde.

WORKSHOP

7 . 2 . 2014

WORKSHOP "CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR"

Dne 6. 2. 2014 se uskutečnil v Českém Těšíně úvodní workshop česko-slovenského projektu „Cestování bez bariér". Workshop organizovalo občanské sdružení - TRIANON Český Těšín, které je nositelem projektu.

ÚVODNÍ WORKSHOP CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

28 . 1 . 2014

ÚVODNÍ WORKSHOP CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Dne 6. 2. 2014 se v Českém Těšíně uskuteční úvodní workshop česko-slovenského projektu „Cestování bez bariér". Organizátorem workshopu je občanské sdružení - TRIANON Český Těšín, které je nositelem projektu.

POZVÁNKA NA WORKSHOP V RÁMCI PROJEKTU CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

27 . 1 . 2014

POZVÁNKA NA WORKSHOP V RÁMCI PROJEKTU CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop v rámci česko-slovenského projektu "Cestování bez bariér", který se koná dne 6. února 2014, od 10:00 do 13:00 hod. v prostorách Městského úřadu v Českém Těšíně.
Zasedací místnost Zastupitelstva města

PF 2014

20 . 12 . 2013

PF 2014

Přátelé,

přejeme vám pohodové Vánoce a do nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví a úspěchů!

10. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE

20 . 12 . 2013

10. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE

Dne 20. 11. 2013 se na Gymnáziu v Českém Těšíně uskutečnil EKO workshop k výsledkům partnerské spolupráce za rok 2013 při organizování programu Dní energie na Olši/Olzie.

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2013

10 . 10 . 2013

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2013

U příležitosti 10. výročí založení Občanského sdružení - TRIANON se uskutečnila ve dnech 3. 10.-4. 10. 2013 v  Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a. s. a na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné 11. mezinárodní konference Bez Bariér - Bez Hranic® k integraci osob se zdravotním postižením.

> Tisková zpráva
> Sborník konference

PROJEKT TRIANON JEDE!

27 . 9 . 2013

PROJEKT TRIANON JEDE!

Jedná se o projekt, kterým v letošním roce pokračovala a úspěšně se zvládla rozsáhlá obnova objektu Občanského sdružení - TRIANON. V období letních dní proběhla III. etapa obnovy objektu OS TRIANON v Českém Těšíně. Obsahem III. etapy bylo:

LETNÍ STUDENTSKÁ BRIGÁDA V OS TRIANON

23 . 7 . 2013

LETNÍ STUDENTSKÁ BRIGÁDA V OS TRIANON

V těchto dnech realizuje OS TRIANON v rámci aktivit "DNI ENERGIE NA OLŠI" za finanční podpory Moravskoslezského kraje a města Český Těšín letní studentskou brigádu.

Studenti z Gymnázia v Českém Těšíně spolupracují v chráněných dílnách s našimi hendikepovanými zaměstnanci. Také provádějí pomocné práce při úklidu po modernizaci sociálního zázemí a ještě je čeká projektový den, kdy se mohou seznámit s tím, jak napsat projektovou žádost a jak se alespoň trochu orientovat v projektových výzvách či jednoduchých grantech.

31 . 5 . 2013

ŘEŠÍTE PŘÍSTUPNOST BUDOV PRO VŠECHNY?

Občanské sdružení TRIANON nabízí:

Výtah do 2. patra - zařízení "Zdvižná plošina model E06 EUROPA" pro řešení bezbariérového přístupu objektů institucí a firem dodávané společností VECOM zdvihací zařízení, s. r. o. Možné varianty instalace na: http://www.vecom.cz/zdvizna-plosina-e07-heavy-duty

Zánovní šikmá schodišťová sedačka V53
http://vecom.cz/produkty-pro-osoby-s-telesnym-postizenim/detail/schodistova-sedacka-v53

DNI ENERGIE NA OLŠI 2013 - 10. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

9 . 5 . 2013

DNI ENERGIE NA OLŠI 2013 - 10. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

10. mezinárodní konference studentů o obnovitelných zdrojích v teorii a praxi se vydařila. Pojďte si přečíst podrobnosti v tiskové zprávě a na pár fotkách nasát atmosféru z konference.


> Tisková zpráva

4 . 3 . 2013

JUBILEJNÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ KONFERENCE

Dne 18. 4. 2013 se uskuteční 10. mezinárodní studentská konference "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi". Bližší informaci čtěte na přiložené pozvánce s programem.

4 . 2 . 2013

UPOZORNĚNÍ

ZRUŠILI JSME TELEFONNÍ LINKU 558 711 033. NYNÍ NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT NA MOBILNÍCH ČÍSLECH 775 054 233 NEBO 775 145 047.

PF 2013

29 . 12 . 2012

PF 2013

Vážení přátelé,

přejeme Vám šťastné a radostné vykročení do nového roku 2013 !

                                                                                             OS TRIANON

OBNOVA CHRÁNĚNÉ DÍLNY OS TRIANON II.

24 . 11 . 2012

OBNOVA CHRÁNĚNÉ DÍLNY OS TRIANON II.

Chceme se s Vámi podělit o to, jak se nám podařilo realizovat projekt na obnovu našich chráněných dílen, který finančně podpořila Nadace OKD a také město Český Těšín.

Celé léto až do podzimu jsme pilně pracovali za pomoci odborných firem, které nám pomohly s výměnou oken a vybudováním nového sociálního zázemí pro naše hendikepované zaměstnance.
Jak se nám to povedlo, zjistíte v galerii fotek.

Jubilejní konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2012

9 . 10 . 2012

Jubilejní konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2012

Ve dnech 4. 10.-5. 10. 2012 se uskutečnila v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a. s. a na Obchodně podnikatelské fakultě Karviná 10. konference s mezinárodní účastí Bez Bariér - Bez Hranic®, kterou organizuje OS TRIANON Český Těšín ve spolupráci s tradičními partnery, a to Lázněmi Darkov, a. s. a Obchodně podnikatelskou fakultou Karviná.

> Sborník konference

DOBROVOLNICKÝ DEN TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

21 . 9 . 2012

DOBROVOLNICKÝ DEN TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

Děkujeme touto cestou zaměstnancům skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel za nezištnou pomoc naší neziskové organizaci v rámci firemního dobrovolnického dne, který se konal 21. 9. 2012.

ZVEME VÁS NA 10. KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2012

6 . 9 . 2012

ZVEME VÁS NA 10. KONFERENCI BEZ BARIÉR BEZ HRANIC 2012

Datum a místo konání:

4. října 2012
Rehabilitační sanatorium Lázní Darkov, a.s.,
Čsl. Armády 2954/2, Karviná - Hranice

5. října 2012
Obchodně podnikatelská fakulta Karviná
Univerzitní náměstí č. 1934/3, Karviná

Hlavní téma konference :

Možnosti a limity inkluze občanů se zdravotním postižením z pohledu potenciálu obcí, měst a krajů

> Pozvánka

MISIA MLADÝCH Z ORAVY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

6 . 8 . 2012

MISIA MLADÝCH Z ORAVY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Ve dnech 3. 8.-5. 8. 2012 se ulicemi našeho města pohybovali mladí hendikepovaní lidé na invalidních vozíčcích za doprovodu členů OS TRIANON. Přijeli za námi ze Slovenska z Oravy.

OS TRIANON NA COLOURS OF OSTRAVA

17 . 7 . 2012

OS TRIANON NA COLOURS OF OSTRAVA

Hudebního festivalu Colours of Ostrava konaného 12. 7.-15. 7. 2012 v dolní oblasti Vítkovic v Ostravě se zúčastnilo i Občanské sdružení TRIANON z Českého Těšína.

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE POKRAČUJÍ

14 . 6 . 2012

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE POKRAČUJÍ

Program 9. ročníku Dní energie na Olši/Olzie
Energetická bezpečnost - diskusní panel EKO happening

JSME ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ!

17 . 5 . 2012

JSME ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ!

V letošním roce jsme uspěli s žádostí o poskytnutí grantu z Nadace OKD.

Budeme pokračovat v modernizaci našich chráněných dílen. Podporu jsme získali z programu Pro zdraví a projekt má název Obnova chráněné dílny OS TRIANON II. Máme v plánu vyměnit stará okna v části objektu a pro naše hendikepované zaměstnance vybudovat příjemné sociální zázemí. Ke konci roku Vás budeme informovat, jak se nám dílo podařilo.

30 . 3 . 2012

DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2012

V březnu letošního roku se již po deváté rozběhla realizace mezinárodního programu Dni energie na Olši/Olzie. V příloze si můžete přečíst podrobnosti a zapojit se do realizace programu. Těšíme se na Vaši účast!


> Aktivity Dni energie 2012
> EKO akce CEGI 2012
> Zaproszenie konferencja uczniowska 2012

OBNOVA CHRÁNĚNÉ DÍLNY

2 . 12 . 2011

OBNOVA CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Dnešní den byl ve znamení zakončení obnovy a oprav chráněné dílny našeho sdružení. Za laskavého přispění Nadace OKD je výsledek snažení velmi překvapivý a předčil všechna naše očekávání. Máme z takové proměny velkou radost.

17 . 10 . 2011

DIGITALIZACE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pojem digitalizace se během letošního roku stal jedním z nejčastěji užívaným výrazem v souvislosti se sledováním televizního vysílání. Dnes je to pojem známý a jeho vysvětlení zvládají i školáci. Jejich odpovědi lze shrnout do jediné věty: "Digitalizace znamená více televizních programů ve větší kvalitě a zahrnuje také poslech rádia prostřednictvím televize."

www.ozp-digitalne.cz

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2011

8 . 10 . 2011

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2011

Ve dnech 6. 10.-7. 10. 2011 se uskutečnila v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov a na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné 9. konference Bez Bariér - Bez Hranic® s mezinárodní účastí, kterou organizuje OS TRIANON Český Těšín ve spolupráci s partnery z Polska a Slovenska. Obsahem jednání konference byla problematika života rodin, které pečují o zdravotně postiženou osobu a problematika vícegenerační rodiny.

LETNÍ STUDENTSKÁ PRAXE

22 . 7 . 2011

LETNÍ STUDENTSKÁ PRAXE

Studentská praxe podporuje zájem mladých lidí o techniku. Dne 21. 7. 2011 byla letní studentská brigáda v OS TRIANON v Českém Těšíně úspěšně završená tradiční akcí „Vyrob si vlastní kolektor". Studentská praxe podporuje zájem mladých lidí o techniku.

DNI ENERGIE NA OLŠI 2011

15 . 7 . 2011

DNI ENERGIE NA OLŠI 2011

Milí přátelé, zvu ás na akci

VYROB SI VLASTNÍ KOLEKTOR - KOLEKTOR PRO BESKYDY

13 . 5 . 2011

KONCEPCE ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI MĚST A REGIONŮ

5. mezinárodní diskusní panel, který se koná 20. 5. 2011 od 09:00-14:00 hod., v budově Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn a je součástí 8. ročníku DNí ENERGIE NA OLŠI 2011.

29 . 4 . 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA 8. STUDENTSKÉ KONFERENCE

Tisková zpráva - 8. mezinárodní studentská konference "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi"

Dne 28. 4. 2011 zorganizovalo OS TRIANON Český Těšín a ZST Cieszyn ve spolupráci s partnery již 8. mezinárodní studentskou konferenci "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi". Konference je  hlavní aktivitou projektu Dni energie na Olši/Olzie 2011.

28 . 3 . 2011

8. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Vážení přátelé,

blíží se 8. mezinárodní studentská konference "OBNOVITELNÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI". V přiložených souborech Vám předkládáme bližší informace.

Pozvánka na konferenci
Návratka potvrzující účast na konferenci

NEOBVYKLÁ PODPORA

19 . 3 . 2011

NEOBVYKLÁ PODPORA

Neobvyklou podporu poskytlo vedení Lázní Darkov, a. s., Karviná ve spolupráci s Občanským sdružením - TRIANON, Český Těšín, nejmenším hokejovým nadějím z Českého Těšína.

29 . 1 . 2011

PRVNÍ MEZINÁRODNÍ CHARITATIVNÍ PLES

PŘINÁŠÍME VÁM INFORMACE O PRVNÍM MEZINÁRODNÍM CHARITATIVNÍM PLESE, KTERÝ SE BUDE KONAT 19. 2. 2011 VE WISŁE (PL)

http://www.internationalfoundation.eu/bal/Bal_Forum_CZ.pdf

http://www.internationalfoundation.eu/bal/

http://www.internationalfoundation.eu/bal/Bal_Forum_EN.pdf

PF 2011

3 . 1 . 2011

PF 2011

Do nového roku 2011 přejeme zdraví, pracovní i osobní úspěchy, štěstí a pohodu!

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2010

1 . 10 . 2010

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2010

Ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2010 se uskutečnila 8. konference Bez Bariér - Bez Hranic® s mezinárodní účastí, kterou organizuje OS TRIANON Český Těšín ve spolupráci s partnery. Obsahem jednání konference byla oblast svobodného pohybu jako atributu nejen evropské integrace. Byly posouzeny výsledky aktivit partnerské spolupráce Středoevropské skupiny pro integraci osob se zdravotním postižením - TRIANON EU.

> Sborník konference 2010

KONEC PRÁZDNIN A DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010

27 . 8 . 2010

KONEC PRÁZDNIN A DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010

V rámci DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010 byly zakončeny letní aktivity projektu, a to studentská brigáda a akce přístupná veřejnosti "Vyrob si svůj kolektor".

UKONČENÍ I. ETAPY DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010

28 . 6 . 2010

UKONČENÍ I. ETAPY DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010

Koncem letošního června jsme ukončili I. etapu projektu DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010 vyhodnocením soutěže Nejen Den Země - Ekoplakát.

VII. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010

12 . 4 . 2010

VII. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2010

VII. mezinárodní studentská konference "Obnovitelné zdroje energie v teorii a praxi"

Diskuzní panel - Koncepce energetické bezpečnosti měst

X. ročník soutěž žáků a studentů NEJEN DEN ZEMĚ

informace: Viliam Šuňal +420 775 054 233

Pozvánka na konferenci
Zaproszenie na konferencję

PF 2010

4 . 1 . 2010

PF 2010

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám popřáli do nového roku hodně pevného zdraví, vitality, úspěchů i dobrých nápadů, aby hektické období vyvážil klid, radost a spokojenost.

Využíváme tuto příležitost i k poděkování za spolupráci v uplynulém roce a doufáme, že i příští rok nám připraví dost společných aktivit, jejichž výsledky nám přinesou radost a uspokojení.

Šťastný nový rok Vám přeje občanské sdružení TRIANON

 

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2009

2 . 10 . 2009

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2009

Ve dnech 1. a 2. října 2009 proběhla již 7. konference s mezinárodní účastí Bez Bariér - Bez Hranic® 2009, kterou pořádalo Občanské sdružení – TRIANON, Český Těšín. Konference probíhala oba dny v Karviné v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a. s. a Obchodně podnikatelské fakultě. Zúčastnilo se 92 příznivců dané problematiky.

6 . 9 . 2009

STO SOLÁRNÍCH STŘECH PRO TĚŠÍNY

Dne 23. ledna 2009 byly starostou města Český Těšín panem Ing. Vítem Slováčkem a burmistrzem miasta Cieszyn panem Dr. Inž. Bogdanem Fickem přijaty podmínky soutěže o „100 solárních střech“ mezi městy.

LETNÍ STUDENTSKÁ BRIGÁDA

21 . 8 . 2009

LETNÍ STUDENTSKÁ BRIGÁDA

Dnešním dnem skončila letní brigáda studentů v našem občanském sdružení.

ČERVNOVÉ POKRAČOVÁNÍ DNÍ ENERGIE NA OLŠI 2009

2 . 6 . 2009

ČERVNOVÉ POKRAČOVÁNÍ DNÍ ENERGIE NA OLŠI 2009

Dne 1. 6. 2009 na náměstí v Českém Těšíně zorganizovalo Občanské sdružení TRIANON ve spolupráci s městem Český Těšín prezentaci energie budoucnosti - program napájení sluncem, tj. modelů vozítek na solární a vodíkový pohon.

ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ KVALITY

29 . 5 . 2009

ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ KVALITY

Občanské sdružení - TRIANON úspěšně absolvovalo kurs CQS - Aplikace CSR (Corporate social responsibility) do systému managementu.

POKRAČOVÁNÍ DNÍ ENERGIE NA OLŠI 2009

29 . 4 . 2009

POKRAČOVÁNÍ DNÍ ENERGIE NA OLŠI 2009

Ve dnech 17. 4.-24. 4. 2009 se uskutečnil 6. ročník Dní energie na Olši. Cílem organizovaných aktivit je podpora komunikace a spolupráce institucí v oblasti trvale udržitelného rozvoje a také zvyšování vědomí o nutnosti změny vztahu k hospodaření energií a k ochraně životního prostředí.

KONFERENCE EVROPOU BEZ BARIÉR

24 . 4 . 2009

KONFERENCE EVROPOU BEZ BARIÉR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pořádala ve dnech 20. a 21. dubna v Praze konferenci Evropou bez bariér, které se zúčastnilo i Občanské sdružení - TRIANON.

6. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI 2009

21 . 4 . 2009

6. ROČNÍK DNÍ ENERGIE NA OLŠI 2009

Dne 17. 4. 2009 se uskutečnila mezinárodní konference studentů na téma Obnovitelné zdroje energie v teorii a praxi.

SENIOR INTERNET EUROKLUB

14 . 4 . 2009

SENIOR INTERNET EUROKLUB

Dnes 25. 3. 2009 byl zakončen další ročník seznamování s internetem pro seniory tzv. Senior Internet Euroklub - SIEK.

STŘEDOEVROPSKÁ SKUPINA

9 . 2 . 2009

STŘEDOEVROPSKÁ SKUPINA

Ve dnech 3. a 4. února 2009 v rámci předsednictví České republiky byla v Kúpeloch Turčianske Teplice (SK) z iniciativy OS TRIANON založena Středoevropská skupina pro integraci osob se zdravotním postižením.

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2008

6 . 10 . 2008

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2008

Ve dnech 2. 10.-3. 10. 2008 zorganizovalo občanské sdružení - TRIANON Český Těšín ve spolupráci s NRZP v pořadí 6. konferenci s mezinárodní účastí Bez Bariér - Bez Hranic®. Konference se konala v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov a na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Konference se zúčastnilo 98 osob.

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2007

8 . 10 . 2007

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2007

Ve dnech 4. 10.-5. 10. 2007 zorganizovalo občanské sdružení - TRIANON Český Těšín v Lázních Darkov a Obchodně podnikatelské fakultě Karviná v pořadí 5. konferenci Bez Bariér - Bez Hranic®. Celkem se konference zúčastnilo 120 osob.

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2006

9 . 10 . 2006

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2006

Ve dnech 5. 10.-6. 10. 2006 se uskutečnila 4. mezinárodní konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2006. Obsahem konference byla problematika připravenosti tzv. triády na realizaci zákona o sociálních službách.

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2005

7 . 10 . 2005

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2005

Na 3. mezinárodní konferenci Bez Bariér - Bez Hranic® konané ve dnech 5. 10.-6. 10. 2005 v Lázních Darkov Karviná a na Obchodně podnikatelské fakultě přijelo na stovku účastníků. Ze zahraničí se zúčastnili pouze představitelé PR.

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2004

11 . 10 . 2004

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2004

2. mezinárodní konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2004 se uskutečnila ve dnech 7. 10.-8. 10. 2004 v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a. s. Karviná. Úkolem bylo seznámit účastníky se změnami, které od roku 2003 nastaly po vstupu ČR do EU v legislativě a jak se tyto změny promítají v praktickém životě osob se zdravotním postižením (OZP).

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2003

10 . 10 . 2003

Konference Bez Bariér - Bez Hranic® 2003

Cílem konference bylo přispět k řešení problémů pracovní integrace a mobility osob se zdravotním postižením v rámci akcí Evropského roku osob se zdravotním postižením.