Náhradní plnění - TRIANON, z.s.

Náhradní plnění

Níže naleznete čestná prohlášení, že TRIANON, z.s. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, čímž splňuje podmínku uvedenou v § 81, odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Poskytujeme služby i v rámci náhradního plnění.

1. čtvrtletí 2017

4. čtvrtletí 2016
3. čtvrtletí 2016
2. čtvrtletí 2016
1. čtvrtletí 2016

4. čtvrtletí 2015
3. čtvrtletí 2015
2. čtvrtletí 2015
1. čtvrtletí 2015

4. čtvrtletí 2014
3. čtvrtletí 2014
2. čtvrtletí 2014
1. čtvrtletí 2014

4. čtvrtletí 2013
3. čtvrtletí 2013
2. čtvrtletí 2013
1. čtvrtletí 2013

 

Zde naleznete potvrzení, že TRIANON, z.s. zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.

Cílem náhradního plnění, který vychází ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
(§ 81), je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP). Zákon o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat OZP, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Pokud zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  • zaměstnat jednu OZP, nebo
  • odebrat výrobky nebo služby v hodnotě 7násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo
  • odvést do státního rozpočtu za každého chybějícího zaměstnance 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, nebo
  • vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů.

Finance, které odvádíte podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., můžete ve spolupráci s TRIANON, z.s. využít ve prospěch své firmy a pro podporu zaměstnávání OZP jako indikátoru společenské odpovědnosti (CSR) vaší firmy či instituce. Neodvádějte finance do státního rozpočtu, když za ně můžete získat potřebné produkty nebo služby, a podpořit tak zaměstnanost zdravotně postižených osob v regionu MSK.