Projekty - TRIANON, z.s.

Projekty

Schválené a realizované projekty:

 • 2014 Cestování bez bariér CZ/FMP.12/0330, Program přeshraniční spolupráce SK-CZ.
 • 2013 TRIANON JEDE - modernizace objektu OS TRIANON - Nadace OKD
 • 2012 Vybavení šaten zaměstnanců lavičkami
 • 2012 Obnova chráněné dílny OS TRIANON II - Nadace OKD
 • 2011 Obnova chráněné dílny OS TRIANON - Nadace OKD
 • 2010 Vybavení chráněných dílen pracovními stoly - Výbor dobré vůle O. Havlové
 • 2010 Rekonstrukce chráněných dílen - TŽ, a.s.
 • 2009 Projekt Regionální centrum pro udržitelný rozvoj - Ekologie bez hranic (Město ČT)
 • 2008 Projekt Regionální centrum pro udržitelný rozvoj - Ekologie bez hranic (Město ČT)
 • 2007 Projekt Zpracování plastů (ÚP Karviná, MSK, NF Dalkia ČR)
 • 2007 Projekt Regionální centrum pro udržitelný rozvoj - Ekologie bez hranic (Město ČT)
 • 2006-2013 Dni energie na Olši/Olzie - mezinárodní ekologické edukační aktivity
 • 2006 Projekt Uplatnění nového zákona o sociálních službách a systému mobility (SROP)
 • 2006 Projekt Síť chráněných pracovišť v programu JEMAvKOPO (ÚP Ostrava)
 • 2006 Projekt Regionální edukační centrum pro udržitelný rozvoj - Ekologie bez hranic - česko-polská spolupráce INTERREG IIIa.
 • 2006 Projekt Nejen Den Země (MSK)
 • 2006 Národní síť Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - PAVUČINA realizace aktivit Nejen Den Země
 • 2005 Projekt JEMAvKOPO - JEden MAnažer v KOlektivu POstižených - NROS - Globální G.
 • 2004-2013 Senior Internet Euro Klub (SIEK) seznamování seniorů s komunikačními možnostmi Internetu. Mezigenerační komunikace seniorů se studenty v roli lektorů. Partner Domov pro seniory Český Těšín, Gymnázium Český Těšín. Financování vícezdrojové, vlastní zdroje a město Český Těšín.
 • 2004 Separace pro recyklaci - Nadační fond Dalkia

 

Partnerství TRIANON, z.s. v projektech:

 • 2014 Dni energie, č. projektu: SK/FMP/12/022, Program přeshraniční spolupráce SK-CZ.
 • 2014 "You are what you eat", Visegrad fund´s, Maďarsko - Slovensko - Česko - Polsko, Standard Grant No. 201320234,
 • 2011-2013 "Pro inspiraci za hranice" - integrace OZP v rámci OP LZZ - konvergence řízená KaPA o.p.s. Třinec. Expertní zapojení.
 • 2011-2012 "Zelené centrum v Třanovicích". Projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP, Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a RWE Gas Storage.
 • 2011-2012 "Cestovní ruch bez bariér" - monitorování přístupnosti turistických cílů v MSK, řízení Moravskoslezským klastrem cestovního ruchu. Reg. číslo CZ.1.10/2.2.00/07.00938. Financován z ROP MUTS II Moravskoslezsko a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 • 2011 Informační centra pro DIGITALIZACI televizního vysílání - OS TRIANON Český Těšín Regionální informační centrum pro OZP, projekt řízený OS Trianon Čechy.
 • 2009-2012 "CESTY za poznáním" - expertní zapojení do rozvoje kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace, řízený KAZUIST, spol. s r.o. v rámci OP LZZ ESF.
 • 2009-2011 "ATHENA na cestách", zapojení expertů do realizace projektu rozvoje bezbariérové turistiky řízený KAZUIST, spol. s r.o. v rámci OP LZZ ESF.
 • 2008 "Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava" - partnerské zapojení neziskového subjektu v rámci OP RLZ, opatření 3.2., číslo projektu OP RLZ CZ 04.1.03/3.2.15.2/0295. Řízený SU Opava - OPF Karviná. Blíže sborník ze závěrečné konference projektu ISBN: 978-80-7248-478-2
 • 2006-2008 "Beskydy pro všechny" - zapojení do realizace projektu rozvoje sociální turistiky řízeným KAZUIST, spol. s r.o. v rámci EQUAL.